Yüzyıl Mah. MAS/SİT Matbaacılar Sitesi 1. Cad. No:7 Bağcılar/İstanbul

0212 629 09 12

Merkez İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Tic.Ltd.Şti

İş Güvenliği Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Merkez OSGB olarak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.

Eğitimlerin Hedefi ve Amacı

İş kollarında bulunan çalışanların bilincini artırmak, farkındalık oluşturarak "İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü" oluşturmak, çalışanlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği" ne yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.

Bunlar sırasıyla;

Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tehlike sınıflarına göre; Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 16 saat, Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 12 saat, Az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 8 saattir. Her çalışana Merkez OSGB tarafından eğitim sonunda Sertifika verilir.

Merkez Osgb

Yüzyıl Mah. MAS/SİT Matbaacılar Sitesi 1. Cad. No:7 Bağcılar/İstanbul

Telefon: 0212 629 09 12

Email: [email protected]

Merkez İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Tic.Ltd.Şti Bize Ulaşın

E-Bülten

E-mail adresinizi bırakın yeniliklerden sizi haberdar edelim